Menu

ภาพกิจกรรม ปี 2560

วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม การเข้าถึงแหล่งจัดเก็บหรือ  URL
10  พฤษภาคม  2560 การปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  
10  พฤษภาคม  2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
1  มิถุนายน  2560 กิจกรรมนักเรียน สภานักเรียน  
3  มิถุนายน  2560 กิจกรรมโครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม             ภาพ กิจกรรม
8  มิถุนายน  2560 กิจกรรม วันไหว้ครู             ภาพ กิจกรรม
14-15  มิถุนายน  2560   กิจกรรม คุณธรรม นำชีวิต             ภาพ กิจกรรม
     
     
     
     

 

 

Go to top