Menu
   

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างศัยกภาพขององค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2558 นั้น ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ดำเนินการอบรม ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังกำหนดการ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
     เวลา 22.00 น. ออกเดินทางจากนักงานเขตพื้นที่ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
     - 05.00 น. ถึงบ้านสวน 2 (อ.วังน้อย) ทำกิจธุระส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อสีฟ้าและใส่สูทสีน้ำเงิน
     - 09.00 น. เข้าสำนักพระราชวังฯ ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
     - 120.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
     -13.00 น. ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล 
     - 14.00 น. นมัสการพระแก้วมรกต เยี่ยมชมพระมหาราชวัง
     - 16.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมรอยัลรีเวอร์
     - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 
                    และกิจกรรมบันเทิง

     - 22.00 น. เรือกลับเทียบท่า เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
     - 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
     - 07.30 น. พร้อมเดินทางไป อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     - 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ตลาดน้ำสามพันนาม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     - 13.00 น. นมัสการ ทำบุญ หลวงปู่ทวด วัดใหญ่ชัยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
     - 14.30 น. เข้าที่พัก โรงแรมบลูเวฟ
     - 15.00น. กิจกรรมกีฬาสังสรรค์ (วอลเลย์บอลชายหาด-เปตองชายหาด)
     - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสังสรรค์
     - 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
     - 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
     - 09.00 น. ทำบุญ เขาลั่นทม - วัดเขาตะเกียบ บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     - 10.30 น. เยี่ยมชม อุทยานราชภักดิ์
     - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดเพชรบุรี
     - 14.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
       (กราบนมัสการขอพร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, เดินชมชายทะเล, วิถีชีวิตการจับหอยหลอด,
       ซื้อของฝากทะเล) และรับประทานอาหารเย็น

     - 17.30 น. เดินทางกลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     - 24.00 น. กลับถึง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูล : กลุ่มบริาหารงานบุคคล
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

   
     แบ่งปัน :   |รุ่งอรุณบ้านสวน| |โครงการส่วนพระองค์-1| |โครงการส่วนพระองค์-2| |โครงการส่วนพระองค์-3| |ตลาดน้ำสามพันนาม หัวหิน| |หลวงปู่ทวดวัดใหญ่ชัยมงคล| |กีฬาชายหาด| |สังสรรค์บ้านเลขที่ 4| |ทำบุญวัดเขาตะเกียบ|แหล่งเรียนรู้ดอนหอยหลอด| |โรงพยาบาลศิริราช|    
          
         
         
Go to top