Menu

     สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเผยแพร่และจัดการแข่งขันกีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอสเวิร์ดเกม และเกมส์กีฬาทางวิชาการอื่นๆในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาทางวิชาการทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งแต่ระดับนักเรียนจนถึงประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนนักเรียนไทยให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย อันเป็นเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ในปี 2559 สมาคมฯได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลขอนแก่น เดอะมอลล์บางกะปิ ฯลฯ จัดการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงแชมป์ภาคต่างๆ  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้ส่งทีมเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ ตามประกาศเชิญชวนจากสมาคม ในวัน เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

   
  โรงเรียนได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ประเภท ครอสเวิร์ดเกม จำนวน 2 ทีมๆละ 2 คน 
รายการแข่งขัน     
              วัน เดือน ปี สถานที่แข่งขัน ชื่อนักเรียน


ลำดับที่  


   คะแนนสะสม        

 

หมายเหตุ   

             
    29-30 พฤศจิกายน  2558      ห้างเซ็นทรัล บางนา          

ด.ญ.แพรวพรรณ  แสงทอง
ด.ญ.ธารา     ธิปงสนิท   

   5   16       
          ด.ญ.สุลักษณี  ศรีทอง 
ด.ญ.อารียา    พงษ์ชนะ
  13     14      
    23-24  มกราคม  2559 ห้างเซ็นทรัล  ขอนแก่น ด.ญ.แพรวพรรณ  แสงทอง
ด.ญ.ธารา      ธิปงสนิท  
  4         
       ด.ญ.สุลักษณี  ศรีทอง 
ด.ญ.อารียา    พงษ์ชนะ 
10        
    30-31  มกราคม  2559   ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ ด.ญ.แพรวพรรณ แสงทอง 
ด.ญ.ธารา    ธิปงสนิท            
 12         
       ด.ญ.สุลักษณี  ศรีทอง 
ด.ญ.อารียา    พงษ์ชนะ  
 3        

             
 

 

      ภาพกิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสาร  |1 |2 |3 | ผลการแข่งขัน ห้างเซ็นทรัล บางนา
  ดาวน์โหลดเอกสาร | เอกสาร สพฐ|การจัดกิจกรรม|
ผลการแข่งขัน ห้างเซ็นทรัล ขอนแก่น
  ผลการแข่งขัน
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ข่าว/ภาพ :  แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
 

Go to top