Menu

  วันที่ 3 มิถุนายน 2560 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ร่วมกับบริษัทอธิมาตร จำกัด ได้จัดคาราวานแห่งรอยยิ้มมามอบให้แก่น้องๆ เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 
                ปี 2560โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บร.4 ได้รับโอกาสร่วมกับพี่น้องโรงเรียนในอำเภอสตึก มาร่วมกิจกรรมเติมเต็มทักษะด้านกีฬาฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนจากทีโค้ทของสโมสร TBFA กิจกรรมขับร้องดนตรี โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และกิจกรรมศิลปะ-ประดิษฐิ์ โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเต็มไปด้วามสนุกสนาน เด็กๆได้รับการฝึกทักษะและรับประทานอาหารอย่างมีความสุข
                 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสให้เด็กๆเยาวชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆที่ได้รับจากคณะวิทยากรครั้งนี้

     
   

ภาพประกอบกิจกรรม    

 

Go to top