Menu

                วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนบ้านหนองม่วง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 10 กิจกรรม และเหรียญเงิน 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนของ สพป.บร.4 เข้าไปแข่งขันในระดับภาค ได้แก่

1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
3. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป.4-6
                                                                         

                     ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อโรงเรียนของเรา ทำให้การแข่งขันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นกำลังใจให้ทีมที่ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

   
   

 

Go to top