Menu
   

วันนี้(12 สิงหาคม 2558) ส่วนราชการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนบรรจบครอบรอบอีกวาระหนึ่ง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หน้าที่ว่าการฯและหอประชุม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัด

งานดังนี้

                                 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2558
                                                              วันที่ 12 สิงหาคม 2558

                                ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึกและหอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคเช้า

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก)

เวลา 06.30
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมกัน ณ
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ)

- พระสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ

เวลา 07.00 น.
- นายอำเภอสตึก (นายธีรพล สกุลรักษ์) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

- ประสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้ำ)

- ประธานและผู้รว่มพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

- เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

- คณะสงฆ์กลับ

หมายเหตุ : การแต่งกาย : ชุดผ้าไหม/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ (เน้นการสวมเสื้อสีฟ้า)

พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร (หอประชุมอำเภอสตึก)


เวลา 08.00 น.
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/
   พน้กงานส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/กลุ่มพลังมวลชน/พร้อมกัน
   ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก

- พระสงฆ์ 10 รูป มาถึงบริเวณพิธี และเข้าประจำนั่งอาสนะ

เวลา 09.00 น.
-นายอำเภอสตึก (นายธีรพล สกุลรักษ์) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธียืนตรง

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดย โรงเรียนสตึก เพลงจบทุกคนนั่งลง

- ประธานลงนามถวายพระพร

- ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปนั่งประจำที่นั่ง

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)

- เสร็จแล้วเดินทางกลับไปที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

- พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล

- ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

  เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีคำนับพร้อมประธาน)

- ประธานเดินไปที่แท่นพิธี อ่านคำประกาศราชสดุดเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

  จบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

- ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก) ยิงสลุต 21 นัด

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

- จบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ

  (ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)

- ประธานเดินกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

- ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม

- ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา

- ประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์

- เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับ

- เสร็จพิธี
- พิธีมอบรางวัล แม่ดีศรีท้องถิ่น ประปี 2558 และผลการประกวดเรียงความ เรื่อง "พระคุณของแม่"

หมายเหตุ การแต่งกาย

1. ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
2. ทหาร ตำรวจ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ กระบี่ ถุงมือ
3. ภาคเอกชน สมาคม สโมสร ชุดตามสังกัด / ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย

ภาคค่ำ

การเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก)

เวลา 16.00 น. -ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเข้าร่วมพลตามจุดหมายที่กำหนดทั้ง 4 จุด

- ขบวนที่ 1 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเเทศบาลตำบลสตึก

- ขบวนที่ 2 บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลสตึก

- ขบวนที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสตึก (กศน.สตึก)

- ขบวนที่ 4 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 16.50 น. จัดริ้วขบวนตามรูปแบบที่กำหนด

เวลา 17.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 17.45 น. ขบวนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

- ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ

เวลา 18.05 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ

- วงดนตรีไทยโรงเรียนสตึก บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์, บทเพลงเทิดพระเกียรติ ขณะที่ส่วนราชการ/
หน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ

เวลา 19.19 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 (โดยโรง
เรียนสตึก)

- ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายคำนับ

- ประธานประจำแท่นพิธี จุดเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์บนเวที)

   ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธี

- ประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- ประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

- เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกาย

1. ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/ แต่งกายชุดผ้าไหมแขนยาว/ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าไหม
2. ภาคเอกชน ชุดตามสังกัด /ชุดผ้าไหม/ ชุดสุภาพ / นักเรียนนักศึกษา ชุดนักเรียน/นักศึกษาชุดสุภาพ (เน้นการ
สวมเสื้อสีเหลือง)
3. ผู้ร่วมพิธี นำเทียนมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย

   
         
     
   
    แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|    
   

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/คุณจรีรัตน์ เครือแวงมนต์/คุณต้องตา หาดี/สมภาร กุลสิงห์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

   
Go to top